Sudski tumač Jakovo

Jakovo je prigradsko, seosko naselje u beogradskoj opštini Surčin, koje ima oko 6 hiljada stanovnika. Nalazi se u sremskoj ravnici, na levoj obali reke Save, koja je od centra naselja udaljena oko 4 kilometra, a deo savske obale koji pripada Jakovu ima dužinu od 3 kilometra. Najbliže susedno naselje je Surčin, udaljen oko 2 kilometra, dok su malo dalja naselja Boljevci, Progar i Bečmen. Do Ostružnice, koja je na suprotnoj, šumadijskoj obali Save, će lako i brzo da se stiže novom obilaznicom oko Beograda, koja prolazi na nekoliko storina metara od centra Jakova, ali tek kada se naprave pristupne saobraćajnice. Za sada je uključenje na kružni put moguće samo sa petlje iz Surčina. Od važnijih lokacija Jakovo je udaljeno: 11 kilometara od aerodroma „Nikola Tesla“, oko 15 kilometara od centra Novog Beograda i malo više od 20 kilometara od Terazija u centru Beograda.

Na teritoriji današnjeg Jakova postojala su naselja u dalekoj prošlosti, čak u kameno i gvozdeno doba, a arheološki nalazi potvrđuju prisustvo Ilira, Kelta i Germana. Pronađene su grobnice iz vremena starog veka sa predmetima od ćilibara i keramike, zatim nakit i pehari. Srpsko naselje pod današnjim imenom se pominje početkom 15. veka u mađarskim spisima, a kasnije i u turskim, u vreme kada su Turci zavladali Panonijom. Ime je dobilo po nekom stočaru Jakovu, vlasniju usamljene kuće na brdašcu koje je, u periodima poplava, postajalo malo ostrvo, na koje su se sklanjali okolni stočari, to jest išli su kod Jakova. Najverovatnije je da je naselje nastalo u blizini manastira Fenek, koji je osnovan sredinom 15. veka u vreme despota Stefana Brankovića, pretposlednjeg srpskog vladara pre konačnog pada despotovine Srbije pod tursku vlast 1459. godine. Srpski despoti imali su u to vreme velike posede u Sremu, tako da su despot Stefan i njegova žena Angelina Branković na svom imanju podigli manastir i crkvu posvećenu Svetoj mučenici Paraskevi, poznatijoj kao Sveta Petka. To je seoska slava Jakova, kao i krsna slava velikog broja Srba, po brojčanoj zastupljenosti šesta po redu.

Krajem 18. veka u selu je počela da radi škola, a 1810. godine je u centru Jakova sagrađena crkva posvećena Vaznesenju Gospodnjem - Spasovdanu. U novije vreme, u 21. veku, Jakovo je postalo poznato i po dva ugostiteljska objekta. To su rekreaciono - hotelski kompleks sa bazenima, pod imenom „Klub S“, koji je izgrađen među njivama na južnom obodu naselja i etno - selo „Salaš Stremen“, nedaleko od savske obale. Salaš ima restorane, šetalište, dečije igralište, uzgajalište konja i terene za konjički sport.Stanovnici ovog beogradskog naselja mogu se obratiti jezičkim stručnjacima Akademije Oxford ukoliko im je potreban prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava i overa pečatom ovlašćenog stručnog lica. Takođe se kod nas mogu obučiti za korišćenje računara, profesionalno se osposobiti, odnosno, dokvalifikovati i prekvalifikovati, za mnoge poslove za koje je potreban III ili IV stepen stručne spreme, ali i naučiti naki strani jezik na našim odlično organizovanim, sertifikovanim kursevima i pripremiti se za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Prevodioci i sudski tumači Jakovo kvalifikovani su za rad sa sledećim jezicima

Stručnjaci koji se nalaze u sastavu profesionalnog tima Akademije Oxford poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika, koji se govore širom sveta. Osim prevoda sa nekog stranog jezika na srpski, kao i u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik, prevodioci i sudski tumači Jakovo mogu da prebace sadržaje službenih materijala i u okviru ostalih slovenskih jezika, poput, na primer, ruskog, ukrajinskog, poljskog, češkog, slovačkog, bugarskog, makedonskog, hrvatskog, bosanskog i slovenačkog. Vrlo često dobijaju zadatak da urade prevode u okviru uvek traženih i u svim delatnostima aktuelnih jezika, kao što su engleski, francuski, nemački, portugalski i španski, a poseduju i odgovarajuće kvalifikacije za rad sa italijanskim, grčkim, turskim, arapskim, mađarskim, rumunskim, albanskim, kineskim, japanskim, kao i sa jezicima koji se svrstavaju u skandinavskom grupu, tačnije, sa finskim, danskim, norveškim i švedskim. Iako su poznavaoci pakistanskog, persijskog, estonskog, hebrejskog, korejskog i romskog jezika zaista retkih na ovim prostorima, neki od ovih stručnjaka se takođe nalaze u sastavu profesionalnog tima Akademije Oxford, te sa zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i prevode koji se odnose na neki od pomenutih jezika. Prevodilac i sudski tumač Jakovom može da prevede sadržaje zvaničnih materijala i sa ili na latinski jezik, koji se, istina, više ne svrstava među žive, budući da se nigde ne koristi kao govorni, ali se i u naše vreme zadržao u stručnim pisanim materijalima vezanim za oblast medicine, veterine, farmacije i pravnih nauka. Uslugu prevoda i overe službenih spisa kod nas mogu dobiti i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, budući da se u našim redovima nalazi i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji će strankama sa ovakvim specifičnim potrebama ponuditi svu pomoć prilikom obavljanja traženog posla.

Prevodioci i sudski tumači Jakovo su u vrhunski jezički stručnjaci koji su sa najvišim ocenama diplomirali na traženim odsecima Filoloških fakulteta i, takođe, od nadležnih državnih organa dobili odgovarajuću licencu za rad. Mnogi od njih su izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet usluga koje pružaju podiže na još viši nivo, a klijentima uliva sigurnost da će kod nas dobiti precizne, tačno urađene prevode, sasvim u skladu sa izvornim dokumentima. Prevodilac i sudski tumač Jakovo izvanredan je poznavalac svih segmenata jezika u okviru kojih prevodi, a takođe odlično poznaje i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u materijalima koje obrađuje, budući da njegov posao, osim prevođenje dokumenata na traženi jezik, obuhvata i legalizaciju prevoda na propisan način koji je definisan zakonom. Naši stručnjaci, dakle, imaju bogato profesionalno iskustvo, a iza njih je dugogodišnji rad na obradi službenih spisa, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji im se, po pravilu, nakon prve saradnje i kasnije obraćaju kada imaju potrebu za prevodom i overom zvanične dokumentacije. Budite sigurni da se nećete pokajati ako nas angažujete za prevod i overu vaših materijala, jer ćete dobiti usluge vrhunskog kvaliteta i maksimalno profesionalno ispunjavanje svih vaših zahteva.

Srtučna usluga po kojoj je prevodilački centar Akademije Oxford poznat u prevodilačkim krugovima jeste neposredno prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. Naime, prevodioci i sudski tumači Jakovo poseduju vrlo visoke stručne kvalifikacije, opšte obrazovanje i informisanost, iskustvo, odlične organizacione sposobnosti, kao i veliki broj raznovrsnih interesovanja i afiniteta, pa klijentima mogu da omoguće direktno prevođenje dokumenta izvorno izdatog na nekom stranom jeziku na drugi, takođe strain, jezik. Ovaj posao se, međutim, u većini ostalih prevodilačkih agencija na našim prostorima obavlja postupno, prema principu „korak po korak”, tačnije rečeno, tekst konkretnog dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, a tek u drugoj fazi sa srpskog na traženi strani jezik. Na taj način posao traje duže, a prevodilačka usluga će više i koštati, budući da na njenoj realizaciji mora da radi više stručnjaka različitih specijalnosti. S druge strane, prevodilac i sudski tumač Jakovo sve radi u interesu svojih klijenata i omogućava im da brže i jeftinije dođu do prevoda koji su im potrebni, te nam se stranke vrlo često obraćaju za usluge ovakvog tipa.

Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Jakovo?

Sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu u prevodilačkom centru Akademije Oxford da budu prebačena na ciljani jezik, a zatim overena pečatom ovlašćenog stručnog lica. Naime, naši jezički stručnjaci su izuzetno obrazovani, ali i veoma iskusni, te mogu da se uhvate u koštac sa najzahtevnijim tekstualnim sadržajima i maksimalno profesionalno ispune sve zahteve svojih klijenata.

Vrlo često prevodioci i sudski tumači Jakovo imaju zadatak da prevedu i overe odgovarajuća dokumenta koja se koriste u vođenju firmi, poslovnim transakcijama i, uopšte, u biznisu koji ima međunarodni karakter, što je u savremenom svetu veoma čest slučaj. Tako iz ove oblasti profesionalno obrađuju finansijske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), bilanse uspeha, različite poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, kao i sve vrste poslovnih sporazuma, kao što su, na primer, kupoprodajni ugovori, zatim ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode godišnjih izveštaja, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansa stanja, ulaznih i izlaznih faktura, statuta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, revizorskih izveštaja i ostalih sličnih službenih materijala. Kako se u savremenom poslovanju vrlo često praktikuje organizovanje javnih prikupljanja poslovnih ponuda, prisutna je i potreba za overenim prevodima dokumenata koja se koriste radi učešća na nekom od ovih takozvanih tendera, tako da prevodilac i sudski tumač Jakovo radi i sa predmerima, obrascima, uputstvima za ponuđače, opštim uslovima i grafičkom dokumentacijom sa tehničkim specifikacijama.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i stručne pisane materijale vezane za tehniku, nauku ili građevinu, pa tako prevodioci i sudski tumači Jakovo prevode i overavaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda i ostala srodna dokumenta.

Prevodioci i sudski tumači Jakovo sposobni su i da obrade materijale koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Tu se, na primer, mogu svrstati raznovrsni izveštaji, licence, pravilnici, ovlašćenja, sertifikati, punomoćja, pravno zasnovani sporazumi, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih, kao i sve vrste sudskih presuda, rešenja i odluka, od kojih se, na primer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka. Ako je potrebno, prevodilac i sudski tumač Jakovo može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

U oblasti ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Jakovo rade sa ličnom kartom, izvodom iz matične knjige rođenih (krštenicom), pasošem, vozačkom dozvolom, ali i sa potvrdom o prebivalištu, izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), saobraćajnom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige umrlih (umrlicom), radnom dozvolom i mnogim drugim materijalima koji su vezani isključivo za ličnost jedne osobe.

Budući da se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinsku pomoć u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, prevodilac i sudski tumač Jakovo vrlo često dobija zahteve da prevede i overi i raznovrsna dokumenta koja su povezana sa farmacijom ili medicinom, pa tako profesionalno obrađuje lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznorodnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Ukoliko želite da aplicirate za posao van granica svoje zemlje ili se, pak, u inostranstvu školujete i usavršavate, morate imati kvalitetno prevedene i regularno overene službene materijale kojima ćete dokazati nivo svoje školske spreme ili koji se tiču konkretnih obrazovnih institucija. Njih ćete, naravno, u dotičnoj situaciji morati da predate nadležnoj službi u konkretnoj stranoj zemlji, pa prevodioci i sudski tumači Jakovo za vas mogu kompletno da obrade diplome i sve dodatke koji se na njih odnose, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocean, uverenja o položenim ispitima, ali i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i ostale spise iz ove sfere.

U stranoj državi nećete moći da ostvarite lična prava ili završite drugi konkretni posao, ukoliko nemate overene prevode traženih potvrda, uverenja, izjava, dozvola, zahteva ili saglasnosti, koje je potrebno, u tu svrhu, podneti nadležnoj službi. Stoga, prevodilac i sudski tumač Jakovo profesionalno obrađuje potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdu o redovnim primanjima, zahtev za dobijanje vize, ali i potvrdu o neosuđivanosti, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, te potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je vrlo često tražena i u svim državama aktuelna, s obzirom na to da bez nje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Sva dokumenta koja nam poveravate na prevod i overu biće u našem centru maksimalno bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste eventualnih zloupotreba. Tome u prilog govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Jakovo, pre stupanja na dužnost koju obavljaju, prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se i zvanično obavezali na delovanje prema važećim zakonima i propisima, ali i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja treba da obrade. Oni će se, dakle, prema podacima koji im se, tokom rada, otkrivaju odnositi kao prema najstrože čuvanim poslovnim tajnama i maksimalno će uvažavati vašu privatnost. Tako ćete, ako nas angažujete za obradu svojih dokumenata, dobiti vrlo kvalitetne usluge prevoda i overe u skladu sa zakonom, kao i zagarantovanu diskreciju i sigurnost koja je neophodna prilikom obrade zvaničnih spisa.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Jakovo?

Primarni cilj naših jezičkih stručnjaka jeste da svojim klijentima obezbede dobijanje kvalitetno prevedenih dokumenata koja su zvanično overena i spremna za korišćenje u pravnom saobraćaju. Da bi to postigli, pre svega, sadržaji službenih spisa moraju vrlo precizno da prevedu na ciljani jezik, a da pri tom izrazito vode računa o prevodu stručnih izraza i termina, kod kojih ne sme biti ostavljeno prostora ni za kakve improvizacije ili dvostruka tumačenja, budući da ove reči predstavljaju osnovu jednog zvaničnog materijala i presudno utiču na njegov smisao. Prevodioci i sudski tumači Jakovo, tokom prevođenja, maksimalno poštuju pravopis, gramatiku, sintaksu i ostale normative jezika na koji prebacuju tekst traženih materijala, a prevedeni dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za službene spise u kome dominira objektivno i hladno izražavanje, odsustvo naracije i emotivnih elemenata, izražena jednoobraznost, ukalupljenost i bezličnost, sa ciljem da se dotični sadržaj izrazi vrlo precizno i nedvosmisleno, kako bi se izbegla svaka mogućnost višestrukog tumačenja. Kada se prevod završi, pregledaju ga najpre sami njegovi autori, a potom i lektori, jezički stručnjaci bez premca, te se tako postiže ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka i odstupanja od originalnog dokumenta i prevod u svom savršenom obliku ulazi u postupak overe.

Na samom početku procesa legalizacije vrši se vrlo pažljivo i temeljno upoređivanje materijala na novom jeziku sa originalnim spisom, koji se, iz tog razloga, našim stručnjacima, takođe, mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak sprovodi se sa ciljem da prevodilac i sudski tumač Jakovo, pre nego što zvanično overi prevedeni material, potvrdi njegovo potpuno poklapanje sa originalom, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. Naime, jedino ako su pomenuti uslovi ispunjeni, to jest, ako prevod i izvorni materijal predstavljaju dva sasvim ista dokumenta, samo napisana različitim jezicima, prevodilac i sudski tumač Jakovo moći će da overi prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i ličnim potpisom i na taj način omogući korišćenje ovog materijala u međunarodnom pravnom saobraćaju i jednak tretman koji imaju svi ostali izvorni spisi.

Šta još za vas može da obavi prevodilac i sudski tumač Jakovo?

Budući da kompletna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava, koju mogu da vam ponude naši stručnjaci, predstavlja najpovoljniju i, u finansijskom pogledu, najisplativiju uslugu, najčešće upravo i dobijemo zahteve da za vas obavimo ovakav posao. Tako, naime, na jednom mestu, uvek u dogovoreno vreme i po cenama koje se mogu smatrati više nego povoljnim, dobijate i prevod i overu svojih traženih materijala, te ne morate da u svrhu lutate od jedne do druge službe, već sav posao završavate u prevodilačkom centru Akademije Oxford. No, kako se uvek trudimo da ispunimo sve vaše potrebe i zahteve, prevodioci sudski tumači Jakovo će prihvatiti i da samo overe vaš materijal za čiji prevod ste angažovali nekog drugog stručnjaka, a ne članove naše profesionalne ekipe. I u tom slučaju takođe smo dužni da u potpunosti sledimo predviđenu proceduru legalizacije, što znači da imate obavezu da nam na uvid dostavite originalni dokument, kako bismo mogli da ga uporedimo sa prevodom koje imate. Naime, prevodilac i sudski tumač Jakovo se mora uveriti da je dotični material na novom jeziku u svemu jednak original, to jest da mu odgovara u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih izraza i termina, jer jedino pod tim uslovima može da sprovede zvaničnu overu. Ovaj postupak, naravno, na isti način primenjujemo kod svih prevedenih materijala koje treba overiti, te on nije rezervisan samo za prevode koje nisu uradili naši stručnjaci, jer želimo da proverimo njihov kvalitet. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač Jakovo utvrdi potpuno poklapanje prevoda i osnovnog dokumenta, overava prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način postaje zvanični garant da je ovaj dokument spreman za upotrebu u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima i da može imati jednak tretman kao i bilo koji drugi original.

Ipak, ponekad se dogodi da prevod koji donesete nije urađen na odgovarajući način, odnosno, da sadrži neke greške i nepravilnosti ili u nečemu odstupa od izvornog spisa. U tom slučaju prevodilac i sudski tumač Jakovo ne može da sprovede zvaničnu legalizaciju, pa će najverovatnije predložiti da naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, urade redakturu spornog teksta i na taj način ga pripreme za postupak overe. Oni će, zapravo, prvo sprovesti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svima traženim pojedinostima izjednačiti ova dva spisa, izdvojiti i ispraviti sve slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i ostale jezičke greške i, takođe, proveriti prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, izvršiti neke korekcije. Nakon ove stručne usluge, dobićete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim predviđenim pravilima, te ćete, bez ikakvih problema, moći da ga overite i, nakon toga, upotrebljavate u poslovima koje želite da obavite.

Prevodioci i sudski tumači Jakovo nastoje da svaki posao koji dobiju završe u što kraćem roku, budući da su svesni činjenice da svi živimo u jednom ubrzanom dobu i da je vreme ono što nam često najviše i nedostaje. No, ako klijent iz nekog razloga ne može da prihvati ponuđene termine, jer mu je, recimo, materijal na novom jeziku potreban što pre, možemo da uradimo i takozvani „hitan prevod”, koji će biti završen svakako za kraće vreme od regularnog i kada sam stranka dobija priliku da definiše termin koji joj najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači Jakovo će učiniti sve da zahteve stranaka ispune u predviđenom roku, maksimalno profesionalno i korektno, a cena ove prevodilačke usluge biće viša od uobičajene, budući da se tada radi pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od redovnih. Reč je o tome da u opisanoj situaciji klijent, pored osnovnih troškova, mora da plati i iznos takozvane „takse za hitnost”, dodatka koji se obračunava prema broju prevedenih strana, kao i prema dužini vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Jakovo završe konkretni prevod. Što je, naime, taj rok duži, iznos pomenute takse će biti niži.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Ako želite da prevodioci i sudski tumači Jakovo ispune sve vaše zahteve i do kraja obrade tražene zvanične materijale, to jest, da ih prebace na ciljani jezik, a zatim overe prevode na predviđen način, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste, pre toga, overili u za to nadležnoj službi. Spise koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših filijala u Beogradu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, koji će vam pojasniti i ostale detalje naše buduće saradnje. Ukoliko vam tako više odgovara, dokumenta možete i poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke od kurirskih službi koje deluju na teritoriji glavnog grada. Materijale koji će se obrađivati možete skenirati i poslati na naš mejl isključivo u slučaju da vam je potreban „hitan prevod”, jer je tada naročito važno da materijali što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se na vreme započeo posao i vaši zahtevi ispunili u predviđenom roku. No, i tada imate obavezu da nam naknadno, na neki od navedenih načina i, svakako, pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne spise, jer, bez njih, prevodilac i sudski tumač Jakovo neće moći da kompletira obradu, to jest, da prevode regularno overi.

Kada se prevedeni materijali zvanično legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćeni i imate mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših beogradskih poslovnica ili da u posebnom zahtevu navedete kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo. Troškove dostave izmirićete prema cenovniku angažovane dostavne službe i to sasvim nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih usluga naših stručnjaka koje ste, u konkretnoj situaciji, koristili. Ovu novčanu nadoknadu najverovatnije ćete platiti na licu mesta, prilikom preuzimanje materijala.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Jakovo mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete potražiti i od nadležnih službenika u našim beogradskim predstavništvima. Valjalo bi da napomenemo da se cena prevoda formira prema broju obrađenih strana i da je uobičajena praksa da se na veće količine materijala daje i neki popust. Shodno opšteprihvaćenom prevodilačkom standard, koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevoda sadrži tekst od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve tipove pisanih materijala, pa, prema tome, i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst pomenute dužine, već uglavnom znatno kraći.

Još nešto o overi dokumenata

Da bi prevedeni materijali postali pravno validni i upotrebljivi u zvaničnom pravnom prometu moraju biti overeni pečatom licenciranog sudskog tumača. Međutim, postoje i ona dokumenta koja, da bi dostigla ovaj status, moraju biti overena i takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost vrši se prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je 1961. godine u Hagu potpisalo stotinak država.

Proces overe Apostille-om poseban je, pre svega, zato što se ne vrši na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Tako, na primer, ima materijala kod kojih je prvo potrebno da ovlašćeni prevodilac i sudski tumač prevede sadržaj na ciljani jezik i izvrši overu svojim jedinstvenim pečatom, a zatim se dokument apostilira. U drugim slučajevima, međutim, postupak je sasvim obrnut, to jest, prvo se vrši Apostille overa, a potom jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Overa Apostille pečatom ni u jednom slučaju ne isključuje onu za koji je zadužen ovlašćeni sudski tumač, a ovaj postupak se ni ne sprovodi kod svih vrsta zvaničnih materijala, te su tako od njega uvek izuzete administrativne isprave koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao i isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Apostille pečat je u formi štambilja i u njega se, na tačno određen način, unose odgovarajući podaci, tako da je ponekad potrebno, pored teksta konkretnog dokumenta, i sadržaja Apostille-a prevesti na traženi jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevedeni document, a ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na original, kako bi materijal postao pravno validan.

U Republici Srbiji overu Apostille-om sprovode predsednici ili ovlašćenje sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te tako prevodioci i sudski tumači Jakovo ne moraju da poznaju sve pojedinosti ovog postupka vezane za svaki konkretni document, jer to nije u opisu njihovog posla. U vezi sa tim oni će vam dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svemu podrobnije raspitati. Vrlo je bitno da ovlašćenom službeniku tačno kažete koji dokument treba da apostilirate, kao i za šta ćete tačno u budućnosti koristiti dotične overene prevode, jer ćete tako sigurno dobiti pouzdane i korisne informacije. Ako se utvrdi da je za vaš dokument potrebna overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev, original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille?

Sva obaveštenja u vezi sa apostiliranjem dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u odgovarajućoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no, najbolje će biti da se za to obratite Trećem osnovnom sudu, koji je nadležan za beogradsku opštinu Surčin, na čijoj je teritoriji smešteno naselje Jakovo. Pomenuti sud nalazi se na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina broj 16, a informacije o Apostille-u možete dobiti i u Višem sudu, koji je smešten na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ovlašćeni koordinatori u poslovnicama Akademije Oxford u Beogradu vrlo rado će odgovoriti na sva vaša pitanja koja se tiču postupka obrade zvanične dokumentacije ili, pak, način rada naših stručnjaka, ukoliko nas kontaktirate telefonom ili mejlom ili lično dođete u neku od filijala. Nastojaćemo da vam pružimo što potpunije odgovore, a ukoliko procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Jakovo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Jakovo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Jakovo

Spisak sudskih tumača za grad JakovoSudski tumači za grad JakovoSpisak sudskih tumača za grad Jakovo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Jakovo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad JakovoSudski tumači za grad JakovoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Jakovo

Sudski tumači i prevodioci u Jakovu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!